indberetning af arbejdsgiveradministreret pensionSKAT: Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt …
Oplysningerne indberettes af forsikringsselskaber, … – Pension med løbende udbetaling … Hævning af arbejdsgiveradministreret kapitalpension, …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Skat af og fradrag for pension og efterløn
Som regel får du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterløn.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: 8.6. Særlige pensionsfelter
Indskud i arbejdsgiveradministreret pensionsordning i svensk … hvis der i felt 14 og eller 25 er angivet udbetaling af pension, … Indberetning af den skattefrie …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Rubrik 21 – SKAT: Selvbetjening og information til …
Indbetaling af fortjeneste ved salg af en selvstændig erhvervsvirksomhed til en særlig ratepension … kan du bede om en ny indberetning. … Pension og efterløn …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler
… indbetalinger skal anses for indbetalt på den konkrete pensionsordning og derfor kun kan udbetales til ejeren af … arbejdsgiveradministreret …
gå til hjemmesiden

 

Hjælp Til skatteseddel -Pensionsindbetaling
Helt konkret Har jeg både en arbedsgiver administreret rate pension og en … Din arbejdsgiver indberetter din rate pension, fremgår af din lønseddel og din …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet
Kapital­pension indbetalt fra den 1. jan. 1980 inkl. afkast. 37,3 %: … (2016: 28.900 kr.), skal du betale 20 % i afgift af den del, der overstiger 29.600 kr. i …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Rubrik 11 – SKAT: Selvbetjening og information til …
… (efter fradrag af ATP-bidrag og arbejdsgiveradministreret … Hvis din arbejdsgiver ikke kan lave en ny indberetning, skal du kontakte SKAT med …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: 8.1. Detailoplysninger om løntimer
… eller som er dækket af en udbetalt løn, … Antal kan være 0 (nul). Der kan maksimalt indberettes 2000 løntimer i én indberetning. For dagpengeydelser, …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: 8.2. Detailoplysinger om løn mv.
… arbejdsgiveradministreret pension, … i felt 14 + beløb i felt 41 + lønmodtagerens egen andel af arbejdsgiveradministreret, … Med indberetning i …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Skat af og fradrag for pension og efterløn
Som regel får du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterløn.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: 8.6. Særlige pensionsfelter
Indskud i arbejdsgiveradministreret pensionsordning i svensk … hvis der i felt 14 og eller 25 er angivet udbetaling af pension, … Indberetning af den skattefrie …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Rubrik 21 – SKAT: Selvbetjening og information til …
Indbetaling af fortjeneste ved salg af en selvstændig erhvervsvirksomhed til en særlig ratepension … kan du bede om en ny indberetning. … Pension og efterløn …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler
… indbetalinger skal anses for indbetalt på den konkrete pensionsordning og derfor kun kan udbetales til ejeren af … arbejdsgiveradministreret …
gå til hjemmesiden

 

Hjælp Til skatteseddel -Pensionsindbetaling
Helt konkret Har jeg både en arbedsgiver administreret rate pension og en … Din arbejdsgiver indberetter din rate pension, fremgår af din lønseddel og din …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet
Kapital­pension indbetalt fra den 1. jan. 1980 inkl. afkast. 37,3 %: … (2016: 28.900 kr.), skal du betale 20 % i afgift af den del, der overstiger 29.600 kr. i …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Rubrik 11 – SKAT: Selvbetjening og information til …
… (efter fradrag af ATP-bidrag og arbejdsgiveradministreret … Hvis din arbejdsgiver ikke kan lave en ny indberetning, skal du kontakte SKAT med …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: 8.1. Detailoplysninger om løntimer
… eller som er dækket af en udbetalt løn, … Antal kan være 0 (nul). Der kan maksimalt indberettes 2000 løntimer i én indberetning. For dagpengeydelser, …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: 8.2. Detailoplysinger om løn mv.
… arbejdsgiveradministreret pension, … i felt 14 + beløb i felt 41 + lønmodtagerens egen andel af arbejdsgiveradministreret, … Med indberetning i …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Fradrag for/bortseelse fra præmier …
A.C.1.1.1 Fradrag for/bortseelse fra præmier og bidrag til pensionsordninger samt reglerne for indberetning af … en arbejdsgiveradministreret … Pension …
gå til hjemmesiden

 

« »