sygedagpenge selvstændige århus kommuneSygedagpenge: Aarhus Kommune
Hvem kan få sygedagpenge? Både lønmodtagere, selvstændige, … Her kan du også læse om sygedagpenge til ledige og til selvstændige.
gå til hjemmesiden

 

NemRefusion – Refusion af sygedagpenge – Virk | Indberet
Kontakt den sygemeldtes kommune hvis du har spørgsmål om sagsbehandlingen. … Selvstændige har ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge til lønmodtagere: Aarhus Kommune
Efter de 30 dage får du sygedagpenge fra kommunen. Din arbejdsgiver vil få udbetalt dine sygedagpenge fra kommunen, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge til selvstændige: Aarhus Kommune
Sygedagpenge til selvstændige. Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle, … I kommunen behandler vi kun sygemeldinger fra selvstændige, …
gå til hjemmesiden

 

Refusion af sygedagpenge: Aarhus Kommune
… selvstændige og a-kasser kan anmeldelse af sygefravær og refusion kun ske via virk.dk … Her kan du læse om reglerne for sygedagpenge til selvstændige …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpengenes størrelse: Aarhus Kommune
Se alle satser for sygedagpenge i tabel 1 i vejledning om satser for 2017 … Selvstændige og medhjælpende ægtefæller kan tegne forsikring, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge for ledige: Aarhus Kommune
Du kan få sygedagpenge, hvis du er ledig og berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, eller hvis du opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. Beskæftigelseskrav.
gå til hjemmesiden

 

Stop af sygedagpenge: Aarhus Kommune
… kan du som hovedregel højst få sygedagpenge i 52 uger inden for de seneste 18 måneder. Når du har været sygemeldt i 5 måneder, skal kommunen vurdere, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge for andre grupper: Aarhus Kommune
For at få løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du have været ansat i de sidste otte uger og i denne periode have arbejdet mindst 74 timer.
gå til hjemmesiden

 

Hvad er NemRefusion?
Sygedagpenge; Barselsdagpenge; Løntilskud & Fleksjob; Systemleverandører; Virksomhedsservice; … Virksomheder og selvstændige har også adgang til et …
gå til hjemmesiden

 

NemRefusion – Refusion af sygedagpenge – Virk | Indberet
Kontakt den sygemeldtes kommune hvis du har spørgsmål om sagsbehandlingen. … Selvstændige har ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge til lønmodtagere: Aarhus Kommune
Efter de 30 dage får du sygedagpenge fra kommunen. Din arbejdsgiver vil få udbetalt dine sygedagpenge fra kommunen, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge til selvstændige: Aarhus Kommune
Sygedagpenge til selvstændige. Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle, … I kommunen behandler vi kun sygemeldinger fra selvstændige, …
gå til hjemmesiden

 

Refusion af sygedagpenge: Aarhus Kommune
… selvstændige og a-kasser kan anmeldelse af sygefravær og refusion kun ske via virk.dk … Her kan du læse om reglerne for sygedagpenge til selvstændige …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpengenes størrelse: Aarhus Kommune
Se alle satser for sygedagpenge i tabel 1 i vejledning om satser for 2017 … Selvstændige og medhjælpende ægtefæller kan tegne forsikring, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge for ledige: Aarhus Kommune
Du kan få sygedagpenge, hvis du er ledig og berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, eller hvis du opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. Beskæftigelseskrav.
gå til hjemmesiden

 

Stop af sygedagpenge: Aarhus Kommune
… kan du som hovedregel højst få sygedagpenge i 52 uger inden for de seneste 18 måneder. Når du har været sygemeldt i 5 måneder, skal kommunen vurdere, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge for andre grupper: Aarhus Kommune
For at få løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du have været ansat i de sidste otte uger og i denne periode have arbejdet mindst 74 timer.
gå til hjemmesiden

 

Hvad er NemRefusion?
Sygedagpenge; Barselsdagpenge; Løntilskud & Fleksjob; Systemleverandører; Virksomhedsservice; … Virksomheder og selvstændige har også adgang til et …
gå til hjemmesiden

 

Sygemelding og sygedagpenge, selvstændige …
Sygemelding og sygedagpenge, selvstændige erhvervsdrivende. … har du ret til sygedagpenge fra din kommune, hvis du opfylder visse krav om beskæftigelse m.v. …
gå til hjemmesiden

 

« »