sygemelding selvstændig århusSygemelding og sygedagpenge, selvstændige …
Borger Fagperson Sygemelding og sygedagpenge, selvstændige erhvervsdrivende. Kan du få sygedagpenge som selvstændig erhvervsdrivende? I 2014 har Folketinget …
gå til hjemmesiden

 

NemRefusion – Refusion af sygedagpenge – Virk | Indberet
Ansøgning om sygedagpenge sker via arbejdsløshedskassen, som indberetter sygemelding via NemRefusion. Selvstændig med eller uden forsikring
gå til hjemmesiden

 

Sygemelding og sygedagpenge, lønmodtagere og ledige …
Sygemelding og sygedagpenge, lønmodtagere og ledige. I 2014 har Folketinget vedtaget en ny sygedagpengereform. Første del af reformen trådte i kraft 1. juli 2014, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge: Aarhus Kommune
… modtage arbejdsløshedsdagpenge eller være selvstændig erhvervsdrivende. Du skal overholde fristerne for anmeldelse af sygdom, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge til selvstændige: Aarhus Kommune
Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle, skal du opfylde både et krav om beskæftigelse og et krav om en vis indtægt i virksomheden for …
gå til hjemmesiden

 

Hvad er NemRefusion?
Selvstændig. Med NemRefusion skal du som selvstændig foretage digitale indberetninger af sygefravær …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge: Aarhus Kommune
have været i arbejde eller selvstændig i mindst 26 uger umiddelbart forud for din sygemelding ; … Er du selvstændig eller medarbejdende ægtefælle, …
gå til hjemmesiden

 

Refusion af sygedagpenge: Aarhus Kommune
Du skal anmelde medarbejderens fravær, eller dit eget fravær hvis du er selvstændig, via virk.dk/NemRefusion. For arbejdsgivere, …
gå til hjemmesiden

 

sundhed.dk – den offentlige sundhedsportal
På sundhed.dk kan du bl.a. læse om sygdomme, læge- og sygehusvalg, medicin og patientrettigheder. Du kan også finde en behandler som fx en læge eller tandlæge …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge til lønmodtagere: Aarhus Kommune
Delvis sygemelding . Hvis du på grund af sygdom kun kan klare en del af dit normale arbejde, kan du blive delvis sygemeldt. Raskmelding . Du skal melde dig rask til …
gå til hjemmesiden

 

NemRefusion – Refusion af sygedagpenge – Virk | Indberet
Ansøgning om sygedagpenge sker via arbejdsløshedskassen, som indberetter sygemelding via NemRefusion. Selvstændig med eller uden forsikring
gå til hjemmesiden

 

Sygemelding og sygedagpenge, lønmodtagere og ledige …
Sygemelding og sygedagpenge, lønmodtagere og ledige. I 2014 har Folketinget vedtaget en ny sygedagpengereform. Første del af reformen trådte i kraft 1. juli 2014, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge: Aarhus Kommune
… modtage arbejdsløshedsdagpenge eller være selvstændig erhvervsdrivende. Du skal overholde fristerne for anmeldelse af sygdom, …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge til selvstændige: Aarhus Kommune
Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle, skal du opfylde både et krav om beskæftigelse og et krav om en vis indtægt i virksomheden for …
gå til hjemmesiden

 

Hvad er NemRefusion?
Selvstændig. Med NemRefusion skal du som selvstændig foretage digitale indberetninger af sygefravær …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge: Aarhus Kommune
have været i arbejde eller selvstændig i mindst 26 uger umiddelbart forud for din sygemelding ; … Er du selvstændig eller medarbejdende ægtefælle, …
gå til hjemmesiden

 

Refusion af sygedagpenge: Aarhus Kommune
Du skal anmelde medarbejderens fravær, eller dit eget fravær hvis du er selvstændig, via virk.dk/NemRefusion. For arbejdsgivere, …
gå til hjemmesiden

 

sundhed.dk – den offentlige sundhedsportal
På sundhed.dk kan du bl.a. læse om sygdomme, læge- og sygehusvalg, medicin og patientrettigheder. Du kan også finde en behandler som fx en læge eller tandlæge …
gå til hjemmesiden

 

Sygedagpenge til lønmodtagere: Aarhus Kommune
Delvis sygemelding . Hvis du på grund af sygdom kun kan klare en del af dit normale arbejde, kan du blive delvis sygemeldt. Raskmelding . Du skal melde dig rask til …
gå til hjemmesiden

 

Delvis raskmelding for selvstændige
Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom, hvis du har en positiv dagpengegivende indtægt …
gå til hjemmesiden

 

« »